Privacybeleid

Privacybeleid & gebruik van cookies

Privacybeleid en l'Gebruik van cookies vormen een aanvulling op de Algemene gebruiksvoorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") en de Algemene verkoopvoorwaarden (de 'AVG')


PRIVACY BELEID

Door onze Website te bezoeken, erkent u dat u dit Privacybeleid, dat van toepassing is op l'gebruik en bescherming van uw persoonlijke gegevens verzameld bij het gebruik van onze Website l, hebt gelezen.

1. Voorwoord

Op Milk Away vinden we respect voor privacy erg belangrijk. Daarom streven we ernaar dat al uw persoonlijke gegevens op een veilige, betrouwbare, ethische en transparante manier worden verwerkt en gebruikt l. 

lWij verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens met zorg en voorzorg te gebruiken, in overeenstemming met de principes die in dit Privacybeleid worden uiteengezet, dat s van toepassing is op al onze online activiteiten. 

Dit beleid is gericht op naleving van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens l en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 


2. Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van uw persoonsgegevens?  

Milk Away SRL is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Het is onze verantwoordelijkheid ze te verwerken in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming.

Onze maatschappelijke zetel is gevestigd op l: Hamoirlaan 12, bus B22
1180 Ukkel, België.

Milk Away SRL is in België geregistreerd onder het ondernemingsnummer: 0757.751.825.

 

3. Welke gegevens verzamelen wij?

Omdat de vertrouwelijkheid van gegevens voor ons van fundamenteel belang is, willen we open en transparant zijn s over hoe we je gegevens gebruiken. We verzamelen ze alleen om onze diensten te verbeteren.

Wij verzamelen :

 • uw naam, voornaam, emailadres, paswoord;
 • uw contactvoorkeuren voor l om u aan te melden voor onze nieuwsbrief;
 • uw telefoonnummer en geb oortedatum ;
 • de informatie die nodig is voor het beheer en de opvolging van uw bestellingen, zoals uw kredietkaartgegevens, uw bestelhistoriek, uw schriftelijke of telefonische uitwisselingen met onze klantendienst;
 • lUw browsergeschiedenis, type terminal en browser, locatie, browsertaal, toegangsprovider, lIP-adres. 

 

4. Waarom verzamelen wij uw gegevens? 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens met het oog op : 

 • zorgen voor een goed beheer van uw bestellingen; 
 • om u de laatste commerciële aanbiedingen in verband met ons merk mee te delen; 
 • om onze communicatie op onze Website te versterken en te verbeteren, in het bijzonder door l het versturen van nieuwsbrieven of speciale aanbiedingen op basis van uw voorkeuren op de Website; 
 • onze diensten aanpassen ;
 • de vigerende wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven. 

 

5. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake persoonsgegevens beschikt u over de volgende rechten en kunt u deze uitoefenen: 

 • Recht op toegang tot uw gegevens die wij verwerken;
 • Recht om ons te vragen uw gegevens te corrigeren indien ze moeten worden gewijzigd of aangevuld;
 • Recht om ons te vragen uw gegevens te wissen ;
 • Het recht om te verzoeken dat u niet langer communicatie van ons ontvangt door contact met ons op te nemen via womum@milk-away.com of door lte configureren voor het ontvangen van nieuwsbrieven in uw account, als u die heeft;
 • Recht om de overdraagbaarheid van uw gegevens aan te vragen, als aan de voorwaarden voor lis voldaan;
 • Recht op informatie over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken.

Wij verbinden ons ertoe zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek te antwoorden.

 

6. Voor wie worden de gegevens verzameld?

Zij zijn hoofdzakelijk bestemd voor gebruik door onze diensten.

Het kan worden meegedeeld aan externe ontvangers die verantwoordelijk zijn voor :

- om de werking van onze Website te optimaliseren;
- de veiligheid van transacties en betalingen te waarborgen;
- van de logistiek van de artikelen ;
- marketing, commerciële of reclame studies.

Deze ontvangers worden door ons gekozen op basis van hun bekwaamheid op het gebied van gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid. 

Behoudens uw voorafgaande toestemming kunnen uw gegevens ook worden overgedragen:

- aan derden voor verwerking in overeenstemming met de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verzameld (zie punt 4. Waarom verzamelen wij uw gegevens?) ;
- in het kader van een gerechtelijke procedure ;
- aan een overheidsinstantie na een dwingend verzoek;
- indien wij betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa.

 

7. Doorgifte van uw persoonlijke gegevens buiten l'Europese Unie

Wij verbinden ons ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om het gepaste veiligheidsniveau te garanderen voor uw gegevens alsof ze binnen l'Europese Unie' zouden blijven.

 

8. Hoe beschermen wij uw gegevens?

We treffen technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid, l'integriteit, l'authenticiteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. We zorgen er ook voor dat onze partners eenzelfde niveau van gegevensbescherming hebben als wij.

 

9. Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

 

10. Wijzigingen in ons privacybeleid 

Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, aanpassen, zullen wij ons Privacybeleid bijwerken en u op de hoogte brengen van de wijziging. 

 

GEBRUIK VAN COOKIES

1. Voorwoord

Met uw voorafgaande toestemming kunnen bepaalde navigatiegegevens worden verzameld via cookies die op onze Website zijn geplaatst. Tijdens hun levensduur stellen deze cookies ons in staat uw ervaring op onze Website te verbeteren.

Het doel van dit gedeelte is om u transparante en volledige informatie te geven over l'oorsprong en l'gebruik van cookies wanneer u onze Website bezoekt en de middelen die tot uw beschikking staan als u ze wilt wijzigen.

 

2. Wat is een koekje? 

Cookies zijn bestanden diedoor een website op uw computer worden geplaatst . Tijdens hun geldigheidsduur maken zij het mogelijk uw terminal bij uw volgende bezoeken te identificeren en te herkennen om u een betere navigatie te bieden, indien u daarvoor uw toestemming hebt gegeven. Over het algemeen kunt u niet rechtstreeks worden geïdentificeerd, maar zij kunnen u een meer gepersonaliseerde surfervaring op de website bieden.

 

3. De verschillende soorten cookies

  • Functionele cookies, zijn technische cookies die uitsluitend worden gebruikt voor het goed functioneren van de Website. 

  • Prestatie- en personalisatiecookies stellen ons,indien u ze aanvaardt, in staat het aantal bezoeken aan onze Website te meten en de bron van het verkeer te analyseren om uw ervaring te verbeteren. Ze stellen ons ook in staat om uw surfgedrag op onze Website te personaliseren op basis van uw aankoopgeschiedenis of de artikelendie u hebt geraadpleegd. De verzamelde informatie is anoniem.

  • Advertentiecookies, indien u deze accepteert, stellen zij ons in staat om op de webpagina's die u raadpleegt advertenties weer te geven die zijn aangepast en gepersonaliseerd aan uw profiel en uw interessegebieden op websites van derden met advertentieruimten. 

Door onze Website te bezoeken, accepteert u l'gebruik van functionele cookies. Andere soorten cookies worden alleen geïnstalleerd als u ons daarvoor toestemming geeft. 

 

4. Hoe kunt u uw cookies instellen?

Afgezien van functionele cookies - noodzakelijk voor de werking van onze Website - is het plaatsen van een cookie op uw terminal onderworpen aan uw voorafgaande toestemming. U kunt uw keuzes met betrekking tot cookies op elk moment aanpassen rechtstreeks op uw browser door op de onderstaande links te klikken.

Safari

Chroom

Internet Explorer

Mozilla

 

5. Hoe lang geeft u toestemming voor cookies?

  Te bepalen volgens onze cookies

   

  CONTACT

  Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via l:
  womum@milk-away.com