Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden en bepalingen van het gebruik

 Wij nodigen u uit onze algemene gebruiksvoorwaarden (de "AV") zorgvuldig te lezen voordat u onze Website www.milk-away.comgebruikt.

De TOS is een aanvulling op de Algemene verkoopvoorwaarden (de "AV") en de Privacy- en cookiebeleid

 

 

1. TERMINOLOGIE

In deze AV worden de termen :

Wij en onze verwijzen naar het bedrijf Milk Away

Jij en je verwijzen naar elke persoon die de Website bezoekt

Website aanduidt: www.milk-away .com

 

2. AANVAARDING VAN DE GOG

L lToegang tot en gebruik van de Website lis onderworpen aan acceptatie en naleving van de AVG. Deze acceptatie s'is op u van toepassing bij l'opening van de Website.

De Website wordt beheerd en geëxploiteerd onder de verantwoordelijkheid van :

Milk Away SRL
Hamoirlaan 12, B22, 1180 Ukkel, België
womum@milk-away.com 
+32 493 86 86 94
Bedrijfsnummer: 0757.751.825

 

3. TOEGANKELIJKHEID EN WERKING VAN DE SITE

Wij streven ernaar onze Website zo actueel en toegankelijk mogelijk te houden voor een redelijk aantal bezoekers.

We kunnen echter niet garanderen dat alle functies van de Website zonder onderbreking of fouten beschikbaar zullen zijn, dat defecten onmiddellijk zullen worden gecorrigeerd of dat de server waarop de Website beschikbaar is, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit l'gebruik van of onvermogen tot gebruik van l'onze Website. Dienovereenkomstig gaat uermee akkoord dat uw toegang tot en gebruik van len de pagina's op eigen risico is.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment onze Website gedeeltelijk of volledig op te schorten, zonder rechtvaardiging en zonder voorafgaande kennisgeving.

 

4. GEBRUIK VAN DE SITE

U stemt ermee in de Website alleen te gebruiken voor het beoogde doel, namelijk l.

Wij vertrouwen erop dat u ons nauwkeurige, volledige en waarheidsgetrouwe informatie verstrekt. U stemt er ook mee in ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in deze informatie.

U mag de inhoud van de Website raadplegen, kopiëren, downloaden en afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen in de inhoud van de Website wijzigt of verwijdert. Elk ander gebruik van de inhoud van de Website is strikt verboden.  

U stemt ermee in de Website te goeder trouw te gebruiken en de toepasselijke wetten na te leven.

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Website (geheel of gedeeltelijk) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te beperken of te beëindigen indien u de Gebruiksvoorwaarden schendt.

 

5. HYPERLINKS

Op onze Website kunnen hyperlinks naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de werking, de inhoud of het gebruik ervan.

Het creëren van hyperlinks naar onze Website is onderworpen aan onze voorafgaande toestemming. 

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een hyperlink naar onze Website te verwijderen indien wij van mening zijn dat deze niet in overeenstemming is met ons redactioneel beleid.

 

6. TOEPASSELIJK RECHT 

Elk geschil met betrekking tot l'gebruik van deze Website of met betrekking tot l'aanvaarding, l'interpretatie of naleving van deze Gebruiksvoorwaarden wordt beheerst door Belgisch recht.